Stisknutím ESC se vyhledávání zavře

Nebo se podívej na oblíbené kategorie...
Kategorie:

Projekty

3   Articles
3

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních…

PROJEKT EU: Učíme se společně

Informace pro veřejnost k projektu „Učíme se společně“ – reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020531“ Na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora škol formou…