Informace pro veřejnost k projektu „Učíme se společně“

– reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020531“

Na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – řídicího orgánu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, a následného vypracování projektu, podání žádosti obdržela Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace dotaci na realizaci v celkové výši 324 052,00 Kč.

Dotace bude využita na podporu sociální integrace dětí. Personální podporu. Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. Rozvoj osobních a sociálních kompetencí dětí.

Začátek projektu: 1. 9. 2021

Ukončení: 30. 6. 2023

Kategorie: