Mateřská škola se nachází poblíž sídliště Šumava v Jabloneckých Pasekách. Je umístěna v krásném klidném prostředí v bezprostřední blízkosti lesa. Mateřská škola ,”Pohoda” je čtyřtřídním zařízením. Děti jsou do tříd rozděleny podle věku. Kapacita školky je 100 dětí. Mateřská školka Pohoda se v lednu 2010 stala samostatným právním subjektem. V MŠ pracuje 7 pedagogických a 5 provozních pracovnic pod vedením ředitelky školky Pavly Macháčkové.
Provozní doba: 6:30 – 16:30 hodin.

Co nabízíme: Rodinné prostředí s klidnou a příjemnou atmosférou s individuálním přístupem ke každému dítěti. Profesionální vedení a osobnostní rozvoj schopností dětí zaměřený na bezproblémový vstup do základní školy. V případě příznivého počasí každodenní pobyt v přírodě, který napomáhá v poznávání okolí. Spolupracujeme s psychologem, logopedem, speciálním pedagogickým centrem a dalšími odbornými pracovníky. Máme moderní vybavení školy a kuchyně. Zahradu s parkovou úpravou s nově vybudovaným dětským hřištěm.
Další podrobnosti naleznete na záložce Koncepce

 

Školní řád Školní vzdělávací program