Zápis do MŠ Tichá 19 – MŠ POHODA, čtvrtek 11.  5.  2023 – rezervační systém, kritéria

Upozorňujeme rodiče z řad zájemců o zápis jejich dětí do MŠ, že ve čtvrtek 11.  5. 2023 probíhá faktický zápis, kdy se rodiče dostaví do MŠ s vyplněnými a potvrzenými formuláři.

Prosíme – rezervujte si v zápisovém systému časový termín:

Rezervujte si časový termín

Seznamte se s kritérii pro přijímání dětí do MŠ:
https://zapisdoms.mestojablonec.cz/kriteria

K zápisu s sebou přineste:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení o řádném očkování dítěte (povinná příloha přihlášky)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.
ZÁPIS DO MŠ A ZŠ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

Kategorie: