Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás srdečně přivítala v novém školním roce v naší školce. Moc se těšíme na Vás i Vaše děti a doufáme, že budete se školkou spokojeni a děti zde budou prožívat šťastné dny svého dětství.

Rodiče nově zapsaných dětí bych pak chtěla ujistit, že jsme si vědomi, jak důležitým životním krokem je nástup do mateřské školy pro Vaše dítě, ale také pro rodiče samotné. Není to lehká chvíle, ale pro  život dítěte, jeho snadnější orientaci v dalším životě i začlenění do kolektivu vrstevníků, velice důležitá. Období zvykání na jiný životní režim není pro děti jednoduché, některé si zvyknou hned, jiným to trvá chvilku déle…

Pro všechny děti je připravena naše náruč.

Podněcujte je prosím v jejich těšení se na školku a nové kamarády, snažte se před nimi skrýt své obavy. Chci Vás ujistit, že jak paní učitelky, tak ostatní pracovnice školky, udělají maximum pro to, aby děti byly u nás spokojené.

Mgr. Pavla Macháčková a kolektiv MŠ

Provoz od 1. 9. 2023:

Rozpis dětí do jednotlivých tříd je umístěn na vchodových dveřích MŠ.

Od 6:30 je otevřen vchod A. Pokud tedy děti přivedete do 7:15hod., vstupujte do budovy pouze po zazvonění a nahlášení jména dítěte tímto vchodem a zvoňte na třídu Berušek, kde je „scházecí a rozcházecí třída“. Od 7:15 jsou pak otevřeny oba vchody a pak již vstupujte do budovy pouze vchodem, kde má Vaše dítě třídu. MŠ se uzamyká v 8:00hod.

Po předání dětí učitelkám, opusťte budovu i parkoviště, co nejdříve, abyste neblokovali parkovací místa.

Odpoledne jsou děti na svých třídách do 15:30, potom se přemísťují

do „rozcházecí“ třídy Berušek a vchod B je uzamčen.

Pokud budou děti odpoledne na zahradě, hlavní vchody jsou uzamčeny, děti si vyzvedněte na zahradě, nezapomeňte za sebou kvůli bezpečnosti dětí zabezpečit zahradní vrátka závlačkou a do budovy vcházejte a vycházejte přes zahradu. Na zahradě se nezdržujte, aby měly paní učitelky přehled o dětech.

DĚTI, KTERÉ BUDOU NASTUPOVAT DO MŠ POZDĚJI, NEŽ 1. 9. 2023, NEZAPOMEŇTE OMLUVIT NA TŘÍDNÍ TELEFONY, IDEÁLNĚ DO ČTVRTKA 31. 8. 2023 -DĚKUJEME:

Pavilon A: přízemí – 2. třída Berušek – tel. 734315542

1. patro – 3. třída Motýlků – tel. 734315543

Pavilon B: přízemí – 1. třída Broučků – tel. 734315541

1. patro – 4. třída Včeliček – tel. 734315544

Kategorie: