Výběr školy – rodiče mají dvě možnosti

  1. Zapsat dítě do ZŠ ve svém šk. obvodu, kde mají místo garantované.
  2. Nebo se rozhodnou pro jinou ZŠ s rizikem, že zde dítě nebude přijato. V případě početního převisu v této škole, pak rozhoduje losování.

Kdo musí jít k zápisu?

Všechny děti narozené mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017 a dovrší tedy šesti let věku a děti, kterým byl v roce 2022 povolen odklad povinné školní docházky.
znovu k zápisu musí jít děti, kterým byl udělen odklad při zápisu v minulém roce.
Rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad musí současně s žádostí doložit 2 dokumenty:
Doporučující posouzení dítěte od příslušného šk. poradenského zařízení (ppp, nebo spc) a odborného lékaře (např. „dětský doktor“) nebo klinický psycholog.

Jak probíhá zápis do ZŠ, jejichž zřizovatel je statutární město Jablonec nad Nisou?

Zápis do ZŠ JBC probíhá ve 3. fázích (netýká se ZŠ a MŠ v Kamenné, ZŠ Liberecká – dříve nazývaná „zvl.“, Svobodné obecné ZŠ, ZŠ A. Bratršovského, kt. mají jiného zřizovatele).

  • 1. fáze – Vygenerování žádosti o přijetí, popř. žádosti k odkladu pov. šk. docházky na základě čísla pojištěnce – dítěte na kartičce zdr. průkazu. zde rodič vyplní požadované údaje a vytiskne https://zapisdozs.mestojablonec.cz
  • 2. fáze – Ve čtvrtek 13. 4. 2023 se rodič dostaví s vytištěnou a podepsanou žádostí do zvolené školy.
  • 3. fáze – V kompetenci ředitelů škol – seznamy přijatých dětí pod registračními čísly by měly být nejdéle zveřejněny 5. května 2023.

DALŠÍ INFO MŮŽETE ROVNĚŽ NALÉZT:
www.mestojablonec.cz

KONTAKTY A BROŽURU JEDN. MĚSTSKÝCH ZŠ NALEZNETE NA:
www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/vzdelavaci-instituce/zakladni-skoly-mestske.html

 

Školské obvody ZŠ Brožura základních škol

 


Základní školy jiných zřizovatelů Jablonec nad Nisou

Na území statutárního města Jablonec nad Nisou provozují svoji činnost také základní školy jiných zřizovatelů. Jedná se o dvě školy, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj a jsou určeny pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dvě základní školy, které mají soukromého zřizovatele.

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace
Zřizovatelem školy je Liberecký kraj.
Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou
778 525 991
rita.rozkovcova@zskamennajbc.cz
www.zskamennajbc.cz

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
Zřizovatelem školy je Liberecký kraj.
Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou
483 317 588, 731 449 111
sekretariat@specialniskola-jbc.cz
www.zsliberecka31.cz
ZÁPIS 12. 4. 2023 14:00-17:00

Svobodná základní škola, o. p. s.
Škola má soukromého zřizovatele.
U Přehrady 3196/4, Jablonec nad Nisou
483 313 705
info@szsjablonec.cz
www.szsjablonec.cz
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY: 17. 4. 2023

Základní škola Antonína Bratršovského
Škola má soukromého zřizovatele.
Saskova 2080/34, Jablonec nad Nisou
604 244 232
sekretariat@zsab.cz
www.zsab.cz
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY: 5. 4. 2023 8:00-16:00
odloučené pracoviště pro 1. stupeň a ŠD
Opletalova 4, Jablonec nad Nisou
604 238 231, ŠD 732 305 138

Kategorie: