Stanovení úplaty za poskytování předškolního vzdělávání v MŠ a ŠD 2024/2025

Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že pokud zákonný zástupce požádá a skutečnost prokáže řediteli mateřské školy, může být od úplaty osvobozen:

  • 6 odst. 6

Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto náleží zvýšení příspěvku na péči nebo přídavek na dítě,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Kategorie: