Informace k zápisu do Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace pro školní rok 2024/2025

Neoficiální název: MŠ Pohoda

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených do 31. 8. 2019.

Veškeré informace k zápisu do MŠ jsou uvedeny zde: https://zapisdoms.mestojablonec.cz.

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání bude možné generovat v termínu od 22. dubna do 13. května 2024. 

V rámci zápisu do naší MŠ využijte rezervační systém pro MŠ TICHÁ, který je nastaven po 10 minutách na každého zájemce (prosíme – kontrolujte, zda si rezervujete čas v MŠ, do které máte zájem umístit dítě a ne do jiné)

Zákonný zástupce se k zápisu do MŠ Tichá nemusí dostavit s dítětem – jedná se o administrativní úkon, ale je nutné mít potvrzení lékaře k nástupu do MŠ = součást tiskopisu žádosti a níže uvedené dokumenty.

Zápis – příjem přihlášek (osobní podání):

Faktický zápis a sběr řádně vyplněných, vytištěných a podepsaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání spolu s povinnými přílohami bude probíhat ve třídě Berušek, vchod A, přízemí v úterý 14. 5. 2024 v níže uvedených časech:

dopoledne: od 8:10 do 11:30 hod (poslední uchazeč v 11:20 hod.); odpoledne: od 12:30 do 16:00 hod. (poslední uchazeč v 15:50 hod.)    

Při zápisu je nutné předložit:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Potvrzení o řádném očkování dítěte (povinná příloha přihlášky)
  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce), popř. prokazatelně doložit pobyt na území obce.

V případě neosobního podání postupujte podle pokynů uvedených zde . (MŠ Tichá  preferuje 14. 5. 2024 osobní podání žádostí  – děkujeme)

Vyhodnocení žádostí: proběhne nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel (číselný identifikátor z pravého horního rohu žádosti) přijatých dětí bude zveřejněn

ve středu 29. 5. 2024 na webových stránkách školy a vstupních dveřích do MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 734 315 540 nebo e-mailem: Mgr. Pavla Macháčková info@mspohoda.cz .

Kategorie: