Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Jablonci nad Nisou pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ bude probíhat za pomoci nové webové aplikace „Zápis do MŠ“, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace k zápisu:

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ v nové aplikaci krok za krokem:

I. krok: generování žádostí
od 24. 4. do 10. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)

II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
čtvrtek 11. května 2023 (v časech určených MŠ) – odevzdání vytištěných a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu
od 25. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném místě v MŠ

Pro děti narozené do 31. srpna 2018 je předškolní vzdělávání povinné!

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou. Ředitelky MŠ rozhodují o přijetí dítěte do MŠ v souladu se školským zákonem, správním řádem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria a bližší informace k zápisu do MŠ jsou dostupné ve webové aplikaci a na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Kategorie: