Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky

Tichá 19, 466 02 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizaceOznámení o přerušení provozu mateřské školy

     Ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace oznamuje, že bude provoz mateřské školy přerušen a to v době

                                               24. 12. 2021 - 2. 1. 2022                                                  

V Jablonci nad Nisou, dne 15. 12. 2021                    Mgr. Pavla Macháčková - ředitelka MŠ

 

Rozhodnutí o přerušení provozu ve třídě Motýlků dne 10. 12. 2021 a rozhodnutí KHS o karanténě třídy ve dnech 13.- 16. 12. 2021

Vážení rodiče,

níže máte odkaz ke stažení: Rozhodnutí o přerušení provozu dne 10. 12. 2021                      rozhodnuti-o-preruseni-provozu-3-tridy-motylku-dne-10-12-2.pdf

a rozhodnutí KHS o karanténě třídy ve dnech 13.- 16. 12. 2021 ve 3. třídě Motýlků priloha_977193432_0_rozhodnuti_-_ms_ticha_motylci.pdf

Důležité upozornění - karanténa ve 3. třídě Motýlků

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás, že se dne 12. 12. 2021 pozitivním výsledkem PCR TESTU prokázalo, že děti z 3. třídy - Motýlci, byly v epidemiologicky významném kontaktu s pozitivně testovaným dítětem. Tyto děti jsou tedy v karanténě!

Ostatní třídy jsou v provozu.

V pondělí 13. 12. 2021 budou rodičům Motýlků zaslány do emailů pokyny k průběhu testování jejich dětí, které bude probíhat v úterý od 9:45hod. v MŠ.

Rovněž po obdržení rozhodnutí hygieny obdrží do emailů rozhodnutí hygieny o karanténě třídy Motýlků pro potřeby zaměstnavatele.

Provoz MŠ je až do odvolání z organizačních důvodů omezen od 6:30 do 16:00hod. 

Níže máte k dispozici odkaz na metodický pokyn hl. hygieničky, podle kterého hygieny postupují (karantény, PCR testovaní...): metodicky-pokyn-pro-khs-k-narizovani-karanteny-a-izolace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19-aktualizace-29112021.pdf

                                               Děkuji Vám za spolupráci

                                               Mgr. Pavla Macháčková - ředitelka MŠ

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ POHODA

Děti v mateřských školách se netestují, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří.

V naší MŠ se již od září, každý týden testují všichni zaměstnanci, kteří v posledních 180 dnech neprodělali onemocnění Covid, bez ohledu na očkování. Díky tomu se nám také podařilo zachytit výskyt onemocnění v naší MŠ dříve, než by mohlo onemocnět ještě více dětí.

Nadále tedy platí, že do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění, rodiče si po vstupu do budovy vydezinfikují ruce, ochranu úst mají nasazenou tak, že zakrývá ústa i nos a budovu MŠ opouštějí v co nejkratším čase.

Rodiče dětí, kteří v uplynulých 180 dnech prodělaly onemocnění COVID a mohou to prokázat certifikátem, žádám, aby tak učinili na email ředitelky MŠ -  info@mspohoda.cz. Tyto děti by mohly v případě karantény jejich třídy nadále navštěvovat MŠ.

Níže máte k dispozici odkazy ke stažení - informace, které školám poskytlo MŠMT:

priloha_969488339_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-listopadu-2021.pdf

priloha_969488339_1_pokyn-ke-screeningovemu-testovani-listopad-2021.pdf

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k:

• povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol

testovani-zamestnancu-cele-zneni-1036.pdf

• testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021

testovani-studentu-cele-zneni-1038.pdf

• úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel 

mimoradne-opatreni-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-sars-cov-2-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf

• pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity 

omezeni-maloobchodu-cele-zneni-1037.pdf

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 15. 11. 2021

VÁŽENÍ RODIČE,

DOVOLTE MI VÁM PODĚKOVAT ZA SPOLUPRÁCI V UPLYNULÝCH TÝDNECH A POPŘÁT VŠEM NEMOCNÝM BRZKÉ UZDRAVENÍ.

OD PONDĚLÍ 15. 11. 2021 BUDE V MŠ PRO ZDRAVÉ DĚTI BEZ PŘÍZNAKŮ JAKÉHOKOLIV INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ BĚŽNÝ PROVOZ S TÍM, ŽE VŠICHNI RODIČE BUDOU MÍT PO VSTUPU DO BUDOVY NASAZENU OCHRANU ÚST I NOSU, VYDEZINFIKUJÍ SI RUCE  A BUDOU MINIMALIZOVAT DOBU POBYTU V ŠATNÁCH A V BUDOVĚ MŠ!

RODIČ, KTERÝ NEBUDE DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PŘI VSTUPU DO BUDOVY A POHYBU VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH MŠ NEBUDE MÍT NASAZENOU ROUŠKU NA ÚSTECH I NOSU A NEVYDEZINFIKUJE SI RUCE, BUDE VYKÁZÁN Z BUDOVY!!!

DĚTI BUDOU PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PROCHÁZET RANNÍM ZDRAVOTNÍM FILTREM, TAK ABY V MŠ BYLY POUZE ZDRAVÉ DĚTI!!!

TZN., ŽE JAKÉKOLIV DÍTĚ S NÁZNAKEM NEALERGICKÉ RÝMY, KAŠLE, OPARŮ, VYRÁŽEK A JINÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEBUDE PŘIJATO K DOCHÁZCE  DO MŠ.

DĚTI, JEJICHŽ RODIČE POTVRZENÍ O ALERGII DÍTĚTE DO MŠ NEODEVZDALI, NEBO ALERGIE „VZNIKLA“ RÁNO PŘED NÁSTUPEM DO MŠ  - BUDOU POVAŽOVÁNY  ZA INFEKČNÍ A NEBUDOU PŘIJATY K DOCHÁZCE!!!

POKUD SE U DÍTĚTE PROJEVÍ PŘÍZNAKY JAKÉHOKOLIV INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ BĚHEM POBYTU V MŠ, DÍTĚ BUDE OKAMŽITĚ UMÍSTĚNO DO KARANTÉNY MIMO OSTATNÍ DĚTI, KDE SI HO MAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POVINNOST OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ ZPRÁVY Z MŠ VYZVEDNOUT!!!

DĚTEM, KTERÉ NEBYLY V UPLYNULÉM TÝDNU VE ŠKOLCE, DONESTE V PONDĚLÍ ČISTÉ VĚCI NA PŘEVLEČENÍ – NA VEN (MIMO BUND A BOT) A NÁHRADNÍ OBLEČENÍ DO MŠ. OBLEČENÍ DĚTÍ, KTERÉ JE NYNÍ VE ŠKOLCE, VÁM BUDE PŘEDÁNO  NA VYPRÁNÍ V PONDĚLÍ RÁNO V PYTLÍCH - MŠ BYLA KOMPLETNĚ VYDEZINFIKOVÁNA.

V PONDĚLÍ BUDE CVIČENÍ V BŘÍZKÁCH, NEZAPOMEŇTE DÁT MOTÝLKŮM

A VČELIČKÁM BATOHY S VĚCMI NA CVIČENÍ.

 

                                                                   DĚKUJEME A PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 15. LISTOPADU 2021

Vážení rodiče,

na odkazu si můžete stáhnout informace MŠMT, které se především týká dětí v přípavných třídách a žáků ZŠ, studentů, pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.

priloha_966235667_0_informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-15-listopadu-2021.pdf

Mateřským školám byla v dokumentu věnová jediná věta a to k používání ochranného prostředku ústa nosu: "dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení ochranného prostředku".

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ OD 8. 11. 2021 A JEHO ORGANIZACE PRO ZDRAVÉ DĚTI

POKYNY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY DĚTÍ DO MŠ:

 1. FORMULÁŘ TISKOPISU PRO ZAMĚSTNAVATELE  POTVRZUJÍCÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V TÝDNU

OD 1. DO 5. 11. 2021 SI VYZVEDNETE V PONDĚLÍ ODPOLEDNE V MŠ, NEBO NA VYŽÁDÁNÍ POZDĚJI. POKUD VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE ZNÁMKY NEMOCI, NEBO JE NEMOCNÉ, MUSÍTE OD 6. 11. 2021 POUŽÍT OČR OD VAŠEHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE.

2. PROVOZ V TÝDNU OD 8. DO 12. 11. 2021 SE BUDE USKUTEČŇOVAT V PAVILONU B – POUZE ZDE BUDETE VPUŠŤĚNI DO BUDOVY. KVŮLI NEDOSTATKU PEDAGOGICKÉHO PERSONÁLU BUDOU DĚTI SPOJENY:

V PŘÍZEMÍ, V 1. TŘÍDĚ BUDOU SPOJENY DĚTI Z BROUČKŮ A BERUŠEK (VŠICHNI BUDOU MÍT VĚCI V ŠATNĚ BROUČKŮ)        

VE 4. TŘÍDĚ BUDOU SPOJENY MOTÝLCI A VČELIČKY (VŠICHNI BUDOU MÍT VĚCI V ŠATNĚ VČELIČEK)

Z TOHOTO DŮVODU A PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ, POTŘEBUJEME VĚDĚT NEJPOZDĚJI DO PÁTKU DO 10:00HOD, KTERÉ DĚTI NASTOUPÍ NEBO NENASTOUPÍ. ZPRÁVU ZAŠLETE SMS NA ČÍSLO TŘÍDY VAŠEHO DÍTĚTE:

1. TŘÍDA BROUČCI - 734315541

2. TŘÍDA BERUŠKY - 734315542

3. TŘÍDA MOTÝLCI - 734315543

4. TŘÍDA VČELKY    - 734315544

ŽÁDÁME  MAMINKY, KTERÉ JSOU NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ S DRUHÝM DÍTĚTEM A TY, CO SI MOHOU ZAJISTIT HLÍDÁNÍ DÍTĚTE JINAK, ABY SI DĚTI NECHALY JEŠTĚ TÝDEN DOMA.

DĚKUJEME

OSTATNÍ PRACUJÍCÍ RODIČE: DO BUDOVY BUDETE VPUŠTĚNI PO VAŠEM ZAZVONĚNÍ A NAŠEM VYZVÁNÍ - VŽDY POUZE JEDEN RODIČ S DÍTĚTEM DO ŠATNY – PŘIJĎTE VČAS, ABYSTE NEMUSELI PŘED ŠKOLKOU DLOUHO ČEKAT – MŠ JE OTEVŘENA OD 6:30HOD.

RODIČ, KTERÝ NEBUDE DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PŘI VSTUPU DO BUDOVY A POHYBU VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH MŠ NEBUDE MÍT NASAZENOU ROUŠKU A NEVYDEZINFIKUJE SI RUCE, BUDE VYKÁZÁN I S DÍTĚTEM Z BUDOVY.

 !!! DĚTI BUDOU PO PŘÍCHODU DO TŘÍDY PROCHÁZET RANNÍM ZDRAVOTNÍM FILTREM!!!

TZN., ŽE JAKÉKOLIV DÍTĚ S NÁZNAKEM NEALERGICKÉ RÝMY, KAŠLE, OPARŮ, VYRÁŽEK A JINÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEBUDE PŘIJATO K DOCHÁZCE DO MŠ. DĚTI, JEJICHŽ RODIČE POTVRZENÍ O ALERGII DÍTĚTE DO MŠ NEODEVZDALI, NEBO ALERGIE „VZNIKLA“ RÁNO PŘED NÁSTUPEM DO MŠ  - BUDOU POVAŽOVÁNY  ZA INFEKČNÍ A NEBUDOU PŘIJATY K DOCHÁZCE!!! POKUD SE U DÍTĚTE PROJEVÍ PŘÍZNAKY JAKÉHOKOLIV INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ BĚHEM POBYTU V MŠ, DÍTĚ BUDE OKAMŽITĚ UMÍSTĚNO DO KARANTÉNY MIMO OSTATNÍ DĚTI, KDE SI HO MAJÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POVINNOST OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ ZPRÁVY Z MŠ VYZVEDNOUT!!!

DONESTE DĚTEM V PONDĚLÍ ČISTÉ VĚCI NA PŘEVLEČENÍ – NA VEN (MIMO BUND A BOT) A NÁHADNÍ OBLEČENÍ DO MŠ. OBLEČENÍ DĚTÍ, KTERÉ JE NYNÍ VE ŠKOLCE, VÁM BUDE PŘEDÁNO  NA VYPRÁNÍ V PONDĚLÍ RÁNO.

VEŠKERÉ AKCE JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY – CVIČENÍ V BŘÍZKACH, SPORTOVNÍ KROUŽEK, UKÁZKOVÉ HODINY,…

TYTO INFORMACE KE STAŽENÍ A VYTIŠTĚNÍ ZDE: obnoveni-provozu-ms-od-8-11-2021-a-jeho-organizace.docx

Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ

Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ

Ředitelka Mateřské školy Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace rozhodla po projednání se zřizovatelem v souladu s § 3 odst. 2 vyhl. č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přerušení provozu mateřské školy s účinností od 1. 11. 2021 do odvolání. Rozhodnutí je vydáno na základě vážných organizačních a provozních důvodů,  které znemožňují  řádné a bezpečné poskytování předškolního vzdělávání.

 V Jablonci nad Nisou, dne 29. 10. 2021       

                                                                                    Mgr. Pavla Macháčková

                                                                                           ředitelka MŠ

Pro děti s povinnou předškolní docházkou budou na emaily jejich rodičů  1. 1. 2021 zaslané pokyny k distančnímu vzdělávání v týdnu od 1. do 5. 11. 2021.

Rodičům, jejichž děti nejsou v karanténě a nemohou s dětmi zůstat tento týden doma, zasílám (viz informace k ošetřovnému atd. v níže uvedených článcíh) odkazy na kontakty registrovaných organizací (dětské skupiny apod.) s podporou Statutárního města Jablonce nad Nisou  

https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/podpora-pri-peci-o-deti-ve-veku-2-5-let.html

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=12&lanG=cs&slozka=819&sit=222&

POTVRZENÉ ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ PRO ZAMĚSTNAVATELE PEČUJÍCÍHO RODIČE KE STAŽENÍ:

rozhodnuti-o-preruseni-provozu-ms-2.pdf

Děkujeme Vám za spolupráci a doufáme, že se nám podaří od příštího týdne tj. od 8.11. 2021 otevřít MŠ alespoň v omezeném provozu. Přesné informace Vám podáme po obdržení výsledků testů zaměstnanců a dětí ze středy 3. 11., a to nejpozději do pátku 5. 11. 2021.

OŠETŘOVNÉ V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM MŠ

Vážení rodiče na základě informací z ČSSZ Vám sděluji následující:

 https://www.cssz.cz/-/osetrovne-v-dobe-podzimnich-prazdnin-reditelskeho-volna-nebo-v-souvislosti-s-karantenou

„Uvedenou skutečnost potvrzuje v každém případě příslušné dětské zařízení na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), který předá rodiči dítěte.

Zaměstnanec, který o dítě bude pečovat, vystavený tiskopis neprodleně předá svému zaměstnavateli, jenž pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.“

Pro oznámení zaměstnavateli prozatím použijte Rozhodnutí o uzavření MŠ, viz článek výše. Po znovuotevření MŠ Vám vydám příslušný tiskopis, na kterém bude uvedeno mimo jiné od kdy tj.  1. 11. 2021 - do kdy byla MŠ uzavřena.

Mgr. Pavla Macháčková

Informace KHS pro rodiče dětí v karanténě - přítomných v MŠ od 25. do 29. 10. 2021

Vážení rodiče dětí, které jsou v karanténě 

- níže na odkazu máte ke stažení informace Krajské hygienické stanice, prosím přečtěte si je. Tyto informace Vám zašlu rovněž na email jednoho z rodičů a prosím o zpětné potvrzení na email info@mspohoda.cz , že jste si tyto informace přečetli.

informace-khs-pro-rodice-deti-v-karantene-pritomnych-v-ms-od-25-do-29-10-2021.docx

Moc Vám děkuji za spolupráci Pavla Macháčková

Testování - středa 3. 11. 2021

Děti, které byly přítomné ve školce v týdnu od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021, i třeba jenom jeden den - jsou v karanténě. Testování těchto dětí a prozatím negativních zaměstnanců proběhne ve středu 3. 11. 2021. Čas příjezdu sanitky a bližší podrobnosti k průběhu testování budou hygienou sděleny a rodiče informováni ředitelkou MŠ v pondělí 1. 11. 2021.

Aktuálně platné informace pro školy a školská zařízení

Vážení rodiče níže máte k dispozici odkazy na aktuálně platné:

MŠMT - Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 25. 10. 2021 a  1. 11. 2021

priloha_961467599_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-25-10-2021-a-1-11-2021-final.pdf

Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021

metodicky-pokyn-hlavni-hygienicky-ke-karantenam-a-izolacim-z-19-10-2021.pdf

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení s účinností od 30. 9. 2021

Vážení rodiče, na odkazu si můžete přečíst informace MŠMT.

priloha_951954488_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-30-9-2021_zaverecna-uprava.pdf

PLÁN AKCÍ V MŠ - ZÁŘÍ 2021

08.09.2021         ST          15:30     Třídní schůzky - VČELKY

09.09.2021         ČT          10:30    DIVADLO V MŠ - "Malenka"

                                           15:30     Třídní schůzky - MOTÝLCI           

13.09.2021         PO           9:00     Cvičení v Břízkách MOTÝLCI       

13.09.2021         PO          10:00     Cvičení v Břízkách VČELKY

14.09.2021         ÚT          15:30     Třídní schůzky - BROUČCI           

15.09.2021         ST           10:00     Radniční věž - VČELKY   

16.09.2021         ČT          15:30     Třídní schůzky - BERUŠKY            

20.09.2021         PO          9:00       Cvičení v Břízkách MOTÝLCI       

20.09.2021         PO          10:00     Cvičení v Břízkách VČELKY

21.09.2021         ÚT          dopoledne v MŠ - Vítání podzimu            

22.09.2021         ST           10:00     Radniční věž - MOTÝLCI

27.09.2021         PO                        OMEZENY PROVOZ MŠ – není cvičení v Břízkách

28.09.2021         ÚT                        STÁTNÍ SVÁTEK 

Školní řád

Vážení rodiče, níže máte k dispozici odkaz na Školní řád MŠ platný 1. 9. 2021:

2-skolni-rad-aktualizace-k-1-9-2021.pdf

Změny v platbách - stravné a úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, upozorňuji Vás na navýšení plateb od 1. 9. 2021 viz celý článek:

Celý článek

INFORMACE K NÁSTUPU DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče,

s nástupem a návratem Vašich dětí do MŠ po prázdninách je svázáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - ke stažení zde:

 ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf

kde se mimo jiné nařizuje, že:

„mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, (pro děti starší, tedy s odkladem školní docházky platí pravidla jako pro dospělé) (nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f), které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření“

Seznam zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy mezi, které patří nyní např. Bulharská republika, Řecká republika, atd. viz odkaz ke stažení:

sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-s-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-23-8-2021-1.pdf

DALŠÍ STANOVENÁ HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA NAŠÍ MŠ:

a) DO MŠ MOHOU POUZE ZDRAVÉ DĚTI BEZ JAKÝCHKOLIV PŘÍZNAKŮ INF. ONEMOCNĚNÍ. Pokud dítě kdykoli v předchozím dnu nebo ráno před nástupem do školky vykazuje jakékoliv známky onemocnění - nesmí do školky! Respektujte toto nařízení, pro zachování provozu školky. V případě alergií vyžadujeme potvrzení lékaře - pokud jste ho již v MŠ neodevzdali, nebo není alergie zapsána lékařem v evidenčním listě.

b) Povinnosti zákonných zástupců a osob jimi pověřených k předávání dítěte si při vstupu do budovy MŠ a ve společných prostorech:

Zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Rodičům a jimi pověřeným osobám k předávání dítěte je v rámci psychické pohody dětí umožněn přístup do šaten s tím, že si ihned po vstupu do MŠ oni i děti vydezinfikuji ruce a v co nejkratším čase předají dítě a opustí budovu, tak aby nedocházelo k hromadění osob.

Děti předávají učitelce mezi dveřmi do třídy - po toaletě a umytí rukou dětí - rodiče nevstupují do tříd!

Prostory a areál MŠ opustí rodiče ihned po předání dětí.

        Děkujeme za respektování pravidel a Vaši spolupráci.

        Moc se na Vás a Vaše děti těšíme - kolektiv MŠ

INFORMACE MŠMT -MANUÁL K PROVOZU ŠKOL A TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

níže máte k dispozici dokaz na kompletní manuál k provozu škol a školských zařízení - září 2021.

msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Informace MŠMT a MZ k provozu škol k 1. 8. 2021 a doporučení k zahájení školního roku

Vážení rodiče, 

dovolte mi poskytnout Vám akt. informace z MŠMT a MZ, které si můžete prostudovat kliknutím na odkazy níže. 

Předpokládá se, že příslušná mimořádná opatření budou přijata po jednání vlády ČR dne 16. 8. 2021.
MŠMT následně přijatá mimořádná opatření zpracuje a zašle všem školám a školským zařízením podrobné informace k organizačnímu zajištění chodu škol a školských zařízení s grafickým odlišením závazných, doporučujících a informativních ustanovení.

priloha_932561636_0_informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-1-8-2021-1.pdf 

doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022-v-souvislosti-s-probihajici-pandemii-onemocneni-covid-19.pdf

priloha_933846386_0_informace-k-doporuceni-mzd-1.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Vážení rodiče,

přeji Vám i Vašim dětem krásné a veselé prázdniny.

Pro Vaši informaci Vám zde zveřejňuji sdělení MŠMT z 13. 7. 2021. Jelikož se toto sdělení týká i návratu dětí MŠ z rizikových oblastí, žádám ty, co plánují zahraniční dovolenou o prostudování těchto informací viz odkaz na článek níže -odstavec: Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách: ...pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR...

V případě změny Vás budu před otevřením školky informovat na našich webových stránkách.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 .
Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.
Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí:

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

« | 1 2 3 | »

Svátek má:

Hlavní strana

O nás
Koncepce
Logopedie
GDPR

Kontakty


Mateřská škola Jablonec nad Nisou
- Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Tichá 19
Jablonec nad Nisou
46602

GPS: 50.7378756N, 15.1850606E


IČO: 72048166

Bankovní spojení:
43-6364020237/0100 KB

Ředitelka: P. Macháčková
Mobil: +420 734 315 540

Omluvy:
1. třída:+420 734 315 541
2. třída:+420 734 315 542
3. třída:+420 734 315 543
4. třída:+420 734 315 544

Email: info@mspohoda.cz Email: Broucci@mspohoda.cz Email: Berusky@mspohoda.cz Email: Motylci@mspohoda.cz Email: Vcelky@mspohoda.cz

Odkazy

Zřizovatel:
Jablonec nad Nisou
Vzdělávání
Naše Jablonecko
Sponzoři:
Máte-li zájem o umístění své reklamy na tomto webu, kontaktujte nás.


webmaster@mspohoda.cz


Prohlášení přístupnosti